عراق|تداوم رایزنی العامری با گروه‌های سیاسی/ مذاکرات مربوط به انتخاب رئیس‌جمهور به کجا رسید؟

رئیس ائتلاف فتح در ادامه رایزنی‌های خود با گروه‌های سیاسی با رئیس پارلمان و نیز رئیس ائتلاف «عزم» عراق دیدار و گفتگو کرد.