عطایی: در قهرمانی جهان به دنبال رده بهتری نسبت به دوره‌های قبل هستیم/ حضور موسوی از نظر فنی و ذهنی به تیم کمک می‌کند