عمل‌ جراحی بیماران بی‌بضاعت لرستان رایگان انجام می‌شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: اردوی جهادی عمل جراحی برای بیماری‌های سخت و پیچیده وبیماران نیازمند در استان لرستان برگزار می‌شود.