عنوان پنجمی تیم هاکی بانوان ایران در آسیا

تیم ملی هاکی بانوان کشورمان به مقام پنجم مسابقات قهرمانی آسیا دست یافت.