غایبان بزرگ فهرست اولیه توپ طلای 2022 + فهرست کامل نامزد‌ها

اگرچه لیونل مسی بزرگترین نام جا مانده از فهرست 30 نفره و اولیه نامزدهای توپ طلای سال جاری است اما این فهرست غایبان بزرگ دیگری هم دارد.