فرزین:‌ کارخانه چوب و کاغذ مازندران از زیان خارج شد و به سود رسید

مدیرعامل بانک ملی اعلام کرد: در ماه های اخیر با تلاش همکارانم،  کارخانه چوب و کاغذ مازندران نه تنها از زیان خارج شد بلکه با افزایش چهار برابری تولید به سود عملیاتی نیز رسید.