فرمانده سپاه قزوین: در دوران دفاع مقدس گرفتار برجام‌های کوچک بودیم

فرمانده سپاه استان قزوین گفت: در دوران دفاع مقدس گرفتار برجام‌های کوچک بودیم و ماجرای مک‌فارلین هم قرار بود یک برجام کوچکی باشد.