فصل نوینی از تعاملات مهارتی بین دو کشور ایران و تاجیکستان آغاز می‌شود

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از آغاز فصل نوینی از تعاملات مهارتی بین دو کشور ایران و تاجیکستان خبر داد.