فعالان گردشگری کردستان ۱۲۲ میلیارد تومان تسهیلات دریافت می‌کنند