فوری؛ ستاره استقلال از سربازی معاف شد!

ورزش سه نوشت: سیاوش یزدانی سرانجام موفق شد معافیت خود را از خدمت سربازی دریافت کند.