فیلم| آغاز ثبت‌نام دانش‌آموزان و دردسرهای تکراری!

با شروع ثبت‌نام مدارس برای سال تحصیلی جدید، بسیاری از والدین از نحوه ثبت‌نام‌ها و مشکلات متعدد آن شکایت دارند.