فیلم| آغاز ثبت‌نام دانش‌آموزان و دردسرهای تکراری!

فیلم|-آغاز-ثبت‌نام-دانش‌آموزان-و-دردسرهای-تکراری!

داعشی‌ها ۶۰ کودک سوری را گردن زدند