فیلم| اگر ماشینتان را دوست دارید بدون اجازه پارک نکنید!

چندسالی است که برخی افراد بدون مجوز از شهرداری یا پلیس، اقدام به اجاره جا پارک در خیابان‌های تهران می‌کنند.