فیلم| زنگ‌خطر برای دموکرات‌ها محبوبیت بایدن درحال کاهش شدید

فیلم|-زنگ‌خطر-برای-دموکرات‌ها-محبوبیت-بایدن-درحال-کاهش-شدید

داعشی‌ها ۶۰ کودک سوری را گردن زدند