فیلم| قلب تپنده غزل خاموش شد

قلب تپنده غزل، بامداد امروز در شهر کلن آلمان خاموش شد. با رفتن «ابتهاج» آخرین برگ از دفتر پرحادثه‌ غزل معاصر ورق خورد و شعر پارسی واپسین بازمانده سترگ خودش را از دست داد.