فیلم| مبلغ کمیسیون مشاورین املاک تغییرکرد مردم پول اضافی به بنگاه‌ها ندهند

طبق مصوبه جدید دولت، نحوه محاسبه کمیسیون مشاورین املاک براساس ارزش منطقه‌ای معاملات که کمیسیون تقویم املاک تعیین می‌کند خواهد بود