فیلم| موفقیت دولت در کنترل خاموشی در تابستان امسال

فیلم|-موفقیت-دولت-در-کنترل-خاموشی-در-تابستان-امسال

تابستان سال گذشته بر اثر بی‌تدبیری دولت قبل، خاموشی‌های گسترده‌ای در کشور وجود داشت اما امسال تاکنون قطعی برق نداشتیم.