فیلم| چالش نگهداری حیوانات خانگی در آپارتمان

مدتی است که نگهداری سگ در آپارتمان برای ساکنین مشکلاتی ایجاد کرده و در‌این‌بین خلا قانونی موجب شده ساکنین نتوانند مانع این مشکل شوند.