قالیباف: تعرض به مدافعان حرم جز رسوایی و بی‌اعتباری نتیجه‌ای ندارد

رئیس مجلس گفت: مدافعان حرم فقط پاسداران حریم اهل بیت عصمت و طهارت نیستند بلکه نگهبان امنیت و ناموس کشور عزیزمان نیز هستند به همین جهت تعرض به این قهرمانان ملی ، خاک پاشیدن به آفتاب است.