قتل دختر در برابر چشمان پدر بیمار/ روز حادثه با انگیزه سرقت وارد خانه شدم

ایران نوشت: اوایل مرداد امسال زن جوانی با پلیس تماس گرفت و گفت یکی از همسایه‌های ما دختر جوانی است که با پدر بیمارش زندگی می‌کند.