قتل هولناک کارگر جوان با ضربات مهلک بیل در رودهن

مرد جوانی که در جریان یک درگیری مرتکب قتل شده بود، بازداشت شد.