قتل پیرمرد تهرانی با شال همسرش در محله هفت چنار

پیرمرد تهرانی در خانه‌ خود با شال همسرش که چندی قبل فوت کرده بود، به قتل رسید.