قرارداد 2 ساله سپاه برای اجرای طرح آبرسانی شهرخواف 8 ماهه به پایان می‌رسد

فرمانده محور عملیاتی قرارگاه شهید دشتی گفت: قرارداد 2 ساله سپاه برای اجرای طرح آبرسانی در شهرستان خواف 8 ماهه به پایان می‌رسد.