قصرفیروزه در جایگاه نخست رقابت‌های چوگان

تیم چوگان قصرفیروزه قهرمان مسابقات چوگان شد.