قطار شهری کرمانشاه 1410 تکمیل می‌شود

معاون عمرانی شهرداری کرمانشاه با اشاره به اینکه پروژه قطار شهری کرمانشاه فعال است گفت: قطار شهری کرمانشاه تا سال 1410 تکمیل می‌شود.