قوانین جدید برلین برای کاهش 2 درصدی مصرف گاز

وزیر اقتصاد آلمان هفته گذشته گفت دولت این کشور اقدامات ویژه‌ای را برای کاهش 2 درصدی مصرف گاز در بخش عمومی و خصوصی در پیش گرفته است.