لاسجردی: مقامات رده بالا می توانند ، موانع مهم را چاره گشایی کنند / طرفین اراده توافق دارند

شفقنا نوشت: کارشناس مسائل بین الملل می گوید: برخی مسائل بسیار مهم باقی مانده که به تصمیمات سیاسی و تصمیمات کلان دولت ها بر می گردد. در اینجا نقش افراد موثر و رده بالا برجسته است و آن ها هستند که می توانند چاره گشایی کنند.