لوشامپیونه| موناکوی 10 نفره به تساوی برابر رن بسنده کرد

دیدارهای هفته دوم لوشامپیونه فرانسه با توقف موناکو در یک بازی خانگی مقابل تیم رن دنبال شد.