لیز تراس با 22 درصد برتری پیشتاز رقابت برای نخست وزیری انگلیس

تهران-ایرنا- براساس نتایج یک نظرسنجی جدید میان اعضای حزب محافظه کار انگلیس، لیز تراس با برتری 22 درصدی مقابل رقیب خود ریشی سوناک به احتمال زیاد به عنوان نخست وزیر بعدی انگلیس انتخاب خواهد شد.