لیگ برتر فوتبال| پیروزی دوباره تیم الهامی برابر آلومینیوم

تیم آلومینیوم اراک در خانه خود مغلوب هوادار شد.