محتوای 30 کانتینر رها شده در بندر بوشهر با حکم دادستانی فروخته شد

مقام مسئول سازمان بنادر و دریانوردی درباره 30 کانتینر رها شده در بندر بوشهر،گفت: با صدور حکم از سوی دادستانی، ستاد اجرایی فرمان امام محتوای کانتینرها را به فروش رساند.