محیط‌بان برومند نجفی بیرون از جلسه دادگاه کشته شد

فارس نوشت: فرمانده یگان محیط زیست از کشته شدن محیط بان برومند نجفی با شلیک گلوله بعد از جلسه دادگاه توسط پدر مقتول خبر داد.