مخبر: اربعین فرصت استثنایی ترویج ارزش‌ها است/ آمادگی دولت برای تکمیل زیرساخت‌‌های فرهنگی

معاون اول رییس جمهور گفت: مراسم راهپیمایی اربعین به عنوان فرصتی فوق العاده و استثنایی برای ترویج ارزش‌های دینی و فرهنگی است.