مدرسه دارالفنون در اردبیل راه‌اندازی می‌شود + فیلم

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: باپیگیری های انجام شده مدرسه دارالفنون دراردبیل راه اندازی می شود.