مراجعه 26000 نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران

در سه ماهه اول سال جاری، 26 هزار و 125 نفر به دلیل آسیب‌های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده‌اند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل7 درصد افزایش یافته است.