مرکز خدمات تمام اینترنتی تعویض پلاک شیراز افتتاح شد

با حضور فرمانده انتظامی استان فارس مرکز خدمات تمام اینترنتی تعویض پلاک کلان شهر شیراز افتتاح شد.