مسابقات دو و میدانی انتخابی دانش‌آموزان دختر متوسطه استان خراسان جنوبی برگزار شد

اختتامیه مسابقات دو و میدانی انتخابی دانش آموزان دختر متوسطه استان خراسان جنوبی با معرفی رتبه‌های برتر به‌کار خود پایان داد.