مشخص شدن ترکیب ذوب‌آهن برای دیدار با پرسپولیس

بازیکنان اصلی تیم فوتبال ذوب‌آهن برای دیدار مقابل پرسپولیس مشخص شدند.