مشکلات ادامه‌دار هوآوی زیر سایه تحریم‌های آمریکا

افت درآمد هوآوی زیر سایه تحریم‌های آمریکا همچنان ادامه دارد و درآمد این شرکت در نیمه‌ی اول 2022 کاهش یافته است.