مصادیق مزاحمت در چت چیست؟

پلتفرم دیوار، بیشترین مراجعه کاربران به منظور انجام معاملات آنلاین را دارد…