مصاف تیم‌های نساجی مازنداران و مس رفسنجان به روایت تصویر

تیم‌های فوتبال نساجی مازندران و مس رفسنجان درهفته نخست از فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر به مصاف هم رفته و تن به تساوی یک_یک دادند.