مقام حزب الله: حساب ما با دشمن صهیونیستی تسویه نشده است

رئیس فراکسیون الوفاء للمقاومة در پارلمان لبنان با هشدار به رژیم صهیونیستی در خصوص ترسیم مرزهای دریایی، تأکید کرد که حساب مقاومت با صهیونیست ها تسویه نشده است.