منابع خبری چهارشنبه شب گزارش دادند، گروه تروریستی الشباب 6 نفر را در جنوب سومالی به جرم جاسوسی اعدام کرده است.

منابع خبری چهارشنبه شب گزارش دادند، گروه تروریستی الشباب 6 نفر را در جنوب سومالی به جرم جاسوسی اعدام کرده است.