موضوع اشتغال مسئله جدی دولت و مدیریت در استان گلستان است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان گفت:مهم‌ترین دغدغه دولت موضوع اشتغال است و همه مدیران باید در این بخش دغدغه جدی داشته باشند و در یک عظم و همبستگی جدی تلاش کنیم.