مچ‌گیری از تخلف 620 میلیاردی توسط شهرداری منطقه 5 تهران

شهردار منطقه 5 از رفع اثر و عدول از برداشت غیرقانونی 620 میلیارد ریال در شهرداری تهران خبر داد.