نامزد نخست وزیری انگلیس: حمله به سلمان رشدی “بیدار باشی برای غرب” در برابر تهدید ایران است

ریشی سوناک: ” وضعیت در ایران بسیار جدی است و در مقابل پوتین (رییس فدراسیون روسیه) نمی توانیم چشمانمان را ببندیم.”