ناکامی دوباره پرسپولیس مقابل تارتار

قرمزهای پرستاره مقابل تیم سرسخت تارتار به تساوی بدون گل رسیدند.