نخستین کاروان زائران اربعین از مرز خسروی عازم عتبات عالیات شدند

مرز خسروی از امروز برای تردد زائران عتبات عالیات بازگشایی شد و نخستین کاروان از مرز عبور کردند.