نظرسنجی| پیشتازی 22 درصدی لیز تراس در رقابت برای تصدی نخست وزیر انگلیس

نتایج جدیدترین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد لیز تراس وزیر خارجه فعلی انگلیس 22 درصد از رقیب خود ریشی سوناک در کسب سمت نخست وزیری پیشی گرفته است.