نقد کرباسچی به بیانیه میرحسین موسوی

هم میهن نوشت : کرباسچی گفت : ما بارها از زبان خود رهبری در سخنرانی های مختلف شنیدیم و از جمله یکبار در حرم امام بیان کردند که یکی از خدمات امام، این بود که حکومت موروثی و سلطنت را در این کشور پایان داد. حالا با این سابقه، چه دلیلی دارد این شایعات را مطرح کنیم؟